1,191 Replies to “પૂજ્ય માતુશ્રી નું દિવ્ય પ્રયાણ – Beloved Mother’s Journey To The Heavenly Abode”

  1. ૐ શાંતિ
    પરમ કૃપાળું પરમાત્મા તેમના દિવ્ય આત્માને શાંતિ આપે તેવી પ્રાર્થના.

  2. ભગવાન સદગત આપના માતૃશ્રી ના આત્મા ને શાંતિ આપે એજ ભગવાન પાસે પ્રાર્થના.
    શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

  3. પ્રભુ એમના આત્માને શાંતિ આપે.જય શ્રી કૃષ્ણ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *