એલ નિનો – લા નીના ઘોષણા ના માપદંડ

વિવિધ ઈંટરનેસનલ એજન્સીઓ ENSO ની પરિસ્થિતી નું મોનીટરીંગ કરે છે. એલ નીનો ડિક્લેર કરવા માટે પ્રશાંત સમુદ્ર ના નીનો વિસ્તારો ના નોર્મલ દરિયાયી તાપમાન (SST) થી માપ દંડ પ્રમાણે ના તફાવત અથવા SST ની અસંગતિ ઉપર નિર્ભર હોઈ છે.

 

નીનો વિસ્તારો ની સમજ

(map source: BOM, Australia)

oceanic-indices-map

 

Nino 1 : Latitude 0° to 5° S & Longitude 80° W to 90° W

Nino 2 : Latitude 5° S to 10° S & Longitude 80° W to 90° W

Nino 3 : Latitude 5°N to 5° S & Longitude 90° W to 150° W

Nino 3.4 : Latitude 5° N to 5° S & Longitude 120° W to 170° W

Nino 4 : Latitude 5°N to 5° S & Longitude 160° E to 150° W

 

અમેરિકા ના NOAA મૂજબ ઓસનિક નીનો ઇન્ડેક્ષ (ONI )

 

Niño 3.4 વિસ્તાર માં દરિયાયી સપાટી ના નોર્મલ તાપમાન થી જે ફરક હોઈ તેને SST કહેવાય જે ENSO ની આકારણી, મોનીટરીંગ અને આગાહી માટે નું મુખ્ય માપદંડ છે. નિનો 3.4 વિસ્તાર ના ત્રણ મહિનાની સળંગ શરેરાશ SST ને ઓસનિક નીનો ઇન્ડેક્ષ (ONI  ઇન્ડેક્ષ) કહેવાય.

 

NOAA મૂજબ એલ નિનો અને લા નીના  ની કાર્યલક્ષી વ્યાખ્યાઓ:

 

એલ નીનો ની શક્યતા ની ઓળખ જયારે ONI ઇન્ડેક્ષ +0.5ºC અથવા ઊંચો હોઈ.
લા નીના ની શક્યતા ની ઓળખ જયારે ONI ઇન્ડેક્ષ -0.5ºC અથવા નીચો હોઈ.
સંપૂર્ણ એલ નીનો કે લા નીના માટે આ ONI ઇન્ડેક્ષ +/- 0.5ºC અથવા વધુ વધુ હોવી જોઈએ જે  3 મહિનાની સળંગ પાંચ સીઝન સુધી રહેવી જોઈએ.

જોકે CPC મૂજબ એલ નીનો કે લા નીના એપિસોડ માટે SST અસંગતિ +/- 0.5ºC અથવા વધુ હોવી જોઈએ તેમજ સાથો સાથ એટ્મોસ્ફીયર ના પરિબળો પણ સુસંગત હોવા જોઈએ. આવી અસંગતિ સળંગ 3 મહિના ચાલુ રહે તેવું આગાહી માં જણાતું હોઈ.

 

ઓસ્ટ્રેલિયા ની બ્યુરો ઓફ મીટીઓરોલોજી: બીજી મહત્વ ની ઈન્ટરનેસ્નલ એજન્સી જે ENSO નું મોનીટરીંગ કરે છે.

BOM, Australia મૂજબ

 

એલ નીનો એપિસોડ માટે નીચે દર્શાવેલ કોઈ પણ ત્રણ પરિબળો પરિપૂર્ણ થવા જોઈએ:

દરિયાયી સપાટી નું તાપમાન ( SST ) : જો પ્રશાંત સમુદ્ર નો નિનો3 અથવા નિનો3.4 વિસ્તાર માં 0.8 °C અથવા વધુ ગરમ હોઈ.

પવનો: જો છેલા 4 મહિના દરમિયાન કોઈ પણ ત્રણ મહિના માટે પશ્ચિમ અથવા મધ્ય પ્રશાંત સમુદ્ર માં ટ્રેડ વિન્ડ શરેરાશ થી નબળા હોઈ.

સધર્ન ઓસીલેસન ઇન્ડેક્ષ (SOI): ત્રણ મહિના ની શરેરાશ SOI –7 અથવા નીચી હોઈ.
વિવિધ મોડેલ : જયારે વિવિધ કલાઇમેટ ની મોજણી માં બહુમતી મોડેલ મૂજબ પ્રશાંત સમુદ્ર ના નિનો3 અને નિનો3.4 વિસ્તાર માં ઓછામાં ઓછો 0.8 °C ગરમાવો વર્ષ આખર સુધી ચાલુ રહેશે તેવો મત હોઈ.

 

 

જાપાન મેટીઓરોલજીકલ એજન્સી (JMA) 

 

એલ નિનો અથવા લા નીના ની ઘટના જાહેર કરવા માટે JMA નિનો.3 વિસ્તાર ની SST અનિયમિતતા ઉપયોગ કરે છે.

JMA ની વ્યાખ્યા મૂજબ એલ નિનો (લા નિના ) નીનો.3 વિસ્તાર માં પાંચ મહિનાની શરેરાશ SST અસંગતા સળંગ છ મહિના અથવા લાંબા સમય સુધી + 0.5ºC ( -0.5ºC ) અથવા ઊંચી ( નીચે) ચાલુ રહે છે.

આ SST નીનો.3 વિસ્તાર ના ( 5ºN – 5ºS , 150ºW – 90ºW ) સમુદ્ર ની સપાટી નું માસિક સરેરાશ તાપમાન હોઈ છે.

NINO.3 વિસ્તાર માં SST અસંગતિ ની વ્યાખ્યા: આ વિસ્તાર ની માસિક સરેરાશ SST અને છેલ્લા  30 વર્ષના સમયગાળા પર આધારિત સરેરાશ SST વચ્ચે નો  તફાવત.

16 Replies to “એલ નિનો – લા નીના ઘોષણા ના માપદંડ”

 1. al nino ni asar occhi karva mate shu karvu joie ane india ma aani asar ochhi thase khari kyarey ??/

  1. El Nino chalu chhe March 2015 thi… chhata 24 kalak ma Bhadar Dam bharay gayo !

   El Nino chomasa maate fakt ek paribad chhe… bija ghana paribado kaam karta hoi chhe je ahi samjava va ni shakyata nathi.

 2. I have been following your weather forecast particularly in monsoon season. Now this year apart from El Nino
  effect over India It is said that due to IOD ( Indian Ocean Dipole conditions ) we may get normal rain in this year monsoon. Is it true ? this is what predicted by Skymet weather Bureau.

  1. Please ask your question and wait for reply. The comments are moderated.

   More than 50% of EL Nino years it has affected the Monsoon. Not all El Nino are deficient years. No one has done detailed study of EL Nino and it effects on Indian Monsoon. It is vague relationship.

   Positive IOD is beneficial for Indian Monsoon.

 3. Japan Australian usa india report last 3 year el nino report true % maps

  el Nino gujrati defines for thanks

 4. Dear Sir,
  Thanks for detailed information in Gujarati. My question is
  Can accurate alneno forcast possible? If yes, which country or institute can be considered authorized in this matter?
  Apart from above question – Can current situation like 40 to 43 Cellceus temperature bring monsoon earlier than it’s schedule time?
  I will be thankful to you if you reply my question.
  Regards,
  Hemant

  1. As per U.S. already an El Nino exists from March end 2015.
   Other agency is Australia which is also followed by many. As per Australia El Nino conditions are about to become active soon.
   There is no question of forecasting El nino. It already exists as per U.S. the most followed agency in the world.

   At this time of the year it is not uncommon to see 42 43 temperature, since normal for this time of the year is 40 to 41.
   Now the heating will start in North India and then Monsoon conditions will setin.
   There will be rain many times before monsoon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *