1,191 Replies to “પૂજ્ય માતુશ્રી નું દિવ્ય પ્રયાણ – Beloved Mother’s Journey To The Heavenly Abode”

  1. ઈશ્વર એમની આત્માને મોક્ષ આપે એવી પ્રાર્થના.
    જય શ્રી કૃષ્ણ

    1. પરમ કૃપાળુ પરમેશ્વર તેમના દિવ્ય આત્મા ને શાંતિ આપે ઓમ શાંતિ ઓમ શાંતિ

  2. ઈશ્વર તેમનાં આત્માને શાંતિ આપે ૐ શાંતિ જય શ્રી કૃષ્ણ

  3. ઈશ્વર તેમનાં આત્માને શાંતિ આપે ૐ શાંતિ જય શ્રી સ્વામિનારાયણ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *