Saurashtra, Gujarat & Kutch Received Very Good Round Of Rainfall – Update 1st August 2019

July 2019 Registered More Than One Million Page Views Just In One Month at Gujaratweather.com

જુલાઈ 2019 ફક્ત એક મહિના માં Gujaratweather.com વેબસાઈટ 10 લાખ થી વધુ પેજ વ્યુ પર પહોંચ્યું.

 

Analytics www.gujaratweather.com Audience Overview 20190701-20190731

Current Weather Conditions on 1st August 2019

 

Saurashtra, Gujarat & Kutch Received Very Good Round Of Rainfall

સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાત અને કચ્છ માં વરસાદ નો સારો રાઉન્ડ આવ્યો

Some weather features from IMD :

The Low Pressure area over Central parts of North Madhya Pradesh and neighborhood has become less marked. However, the Associated Cyclonic Circulation now lies over Northwest Madhya Pradesh and neighborhood and extends between 1.5 & 3.6 km above mean sea level.

The Axis of Monsoon Trough at mean sea level now passes through Jaisalmer, Jaipur, Jhansi, Siddhi, Daltonganj, Burdwan and thence Eastwards to Manipur and extends up to 2.1 km above mean sea level.

The Trough from Gujarat to Jharkhand now runs from South Rajasthan to Northwest Bay of Bengal across the Cyclonic Circulation over Northwest Madhya Pradesh and neighborhood, South Uttar  Pradesh, Jharkhand, and Gangetic West Bengal between 3.1 & 5.8 km above mean sea level tilting Southwards with height.

The Cyclonic Circulation at 7.6 km above mean sea level over Eastcentral Arabian Sea and adjoining Konkan now lies over East Arabian Sea and adjoining South Konkan & Goa.

The Cyclonic Circulation over South Odisha and adjoining North Coastal Andhra Pradesh now lies over Westcentral Bay of Bengal off North Coastal Andhra Pradesh between 5.8 & 7.6 km above mean sea level tilting southwards with height.

A Low Pressure Area is expected to form over the Northeast bay of Bengal around 4th August.

Saurashtra, Gujarat & Kutch: Current conditions

Very good round of rainfall has occurred over most parts of Saurashtra, Gujarat & Kutch during 26th to 31st July 2019. There is yet a shortfall of 30% rain till 1st August 2019 for Saurashtra & Kutch Region, while Gujarat Region has just 11% Deficit till 1st August 2019. Kutch yet has 41% shortfall from normal till 1st August 2019.

Forecast: 1st August to 6th August 2019

Note: I do not Forecast more than a week ( Referred to as Hu LGAKN in the blog comments)

Cloudy weather on most days of the forecast period. Wind speeds of 25 to 50 km at some times daily during the forecast period over different areas of Saurashtra, Kutch & Gujarat.

Gujarat Region expected to get further rain during first three days of Forecast period. The Rain coverage and quantum will decrease during the latter parts of Forecast period.

Saurashtra & Kutch expected to get further rain during first three days of the Forecast period. However, the rain coverage and quantum will be less compared to Gujarat Region. However, Coastal Districts of Junagadh, Gir Somnath, Amreli, Bhavnagar and some areas near Gujarat Region could get more benefit compared to rest of Saurashtra & Kutch.

 

 

સૌરાષ્ટ્ર, ગુજરાત અને કચ્છ: તારીખ 1 ઓગસ્ટ થી 6 ઓગસ્ટ 2019

1 ઓગસ્ટ ની 2019 ની સ્થિતિ:

એમ.પી. ઉપર નું લો પ્રેસર નબળું પડ્યું અને આનુસંગિક યુએસી નોર્થ વેસ્ટ એમપી ઉપર હજુ મોજુદ છે જે 1.5 કિમિ થી 3.6 કિમિ સુધી ફેલાયેલ છે.

ચોમાસુ ધરી હવે જેસલમેર, ઝાસી , દાળોતગંજ, બર્દવાન અને ત્યાંથી પૂર્વ બાજુ મણિપુર સુધી અને 2.1 કિમિ ની ઉંચાઈ સુધી ફેલાયેલ છે. એટલે કે ચોમાસુ ધરી નો પૂર્વ છેડો નોર્થ બાજુ ચાલી ગયો.

ગુજરાત થી ઝારખંડ સુધી નો ટ્રફ હવે દક્ષિણ રાજસ્થાન થી નોર્થવેસ્ટ બંગાળ ની ખાદી સુધી છે, વાયા એમપી નું યુએસી, દક્ષિણ યુપી, ઝારખં અને પશ્ચિમ બંગાળ. આ ટ્રફ 3.1 કિમિ થી 5.8 કિમિ સુધી ફેલાયેલ છે જે વધતી ઉંચાઈએ દક્ષિણ તરફ ઝુકે છે. પશ્ચિમ છેડો થોડો નોર્થ ગયો કહેવાય અને આવતી કાલે વધુ નોર્થ જશે.

મધ્ય પશ્ચિમ બંગાળ ની ખાડી અને લાગુ આંધ્ર પ્રદેશ કિનારા નજીક યુએસી છે જે 5.8 થી 7.6 કિમિ ની ઉંચાઈ સુધી ફેલાયેલ છે અને વધતી ઉંચાઈએ દક્ષિણ તરફ ઝુકે છે.

એક નવું લો પ્રેસર નોર્થઇસ્ટ બંગાળ ની ખાડી ઉપર 4 ઓગસ્ટ આસપાસ થશે.

સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ વિસ્તાર માં 29 જુલાઈ સુધી માં હજુ વરસાદ ની 30% ની ઘટ રહી છે જયારે ગુજરાત વિસ્તાર માં 11% ઘટ રહી છે. એકલા કચ્છ માં હજુ 41% ઘટ છે.

આગાહી: સૌરાષ્ટ્ર, ગુજરાત અને કચ્છ તારીખ 1 ઓગસ્ટ થી 6 ઓગસ્ટ 2019

નોંધ: હું એક અઠવાડિયા થી વધુ ની આગાહી કરતો નથી. Hu LGAKN એટલે હું લાંબા ગાળા ની આગાહી કરતો નથી !

આગાહી ના દિવસો માં અવાર નવાર વાદળ છાયું વાતાવરણ તેમજ બહુ તેઝ પવનો દર રોજ અમુક ટાઈમે વધી ને 25 કિમિ થી 50 કિમિ પ્રતિ કલાક સુધી ફૂંકાશે.

ગુજરાત રિજિયન માં પહેલા ત્રણ દિવસ હજુ વરસાદ ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે. વરસાદ ની માત્રા અને વિસ્તાર પાછળ ત્રણ દિવસ માં ઘટશે.

સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ માં આગાહી ના પહેલા ત્રણ દિવસ હજુ વરસાદી માહોલ રહેશે. વરસાદ ની માત્રા ગુજરાત રિજિયન થી પ્રમાણ માં ઓછી. તેમ છતાં જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર ના કાંઠા ના વિસ્તારો તેમજ ગુજરાત રિજિયન ને લાગુ વિસ્તારો માં સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ ના બાકી ના વિસ્તારો કરતા વધુ ફાયદો રહેશે.

 

Caution: Please refer/rely on IMD/RSMC Bulletins/Advisories for Storms & Weather related matter.

સાવચેતી:

સ્ટોર્મ કે હવામાન અંગે ની માહિતી માટે ભારતીય હવામાન ખાતા/ગવર્મેન્ટ ના બુલેટીન/સુચના પર નિર્ભર રહેવું.

 

Click the links below. Page will open in new window

Read Forecast In Akila Daily Dated 1st August 2019

Read Forecast in Sanj Samachar Daily Dated 1st August 2019

ઉપર ની બધી અલગ લિન્ક ક્લિક કરો. નવી વિન્ડો માં પેજ ખૂલશે

 

 

0 0 votes
Article Rating
1.6K Add your comment here
Inline Feedbacks
View all comments
Pratapbhai chundavdra
Pratapbhai chundavdra
05/08/2019 5:04 pm

Sar wnidi ma btave che ke savrast ma ta. 9.10.11.vrsad pdse skiyta khri

Jigar.Saraswat
Jigar.Saraswat
05/08/2019 5:00 pm

Hello,

New system which is making its way to Gujarat, according to the links of the sites which you have kept, we can expect 5 to 9 inch of rain in next 8days in surendrangar, bhavnagar and in kutch 2 to inch 5inch at some places like gandhidham, bhuj and mandvi… I feel this time its for districts who were left is going to receive rain in saurashtra and Kutch.

Vijay patel
Vijay patel
05/08/2019 5:00 pm

Sar saravarasad mate ketla taka bej jaruri

Bhavesh Parmar
Bhavesh Parmar
05/08/2019 4:51 pm

Atyare haal cloud joiae to North tarf shift thai rhya hoy aem dekhai rhyu Che ….aetle ke dhari pn North tarf jai rhi Che …. normal thi thodi upar ..ketla diws rhese …jo Dhari north ma upar hoy to system te raste jai ske sir …..anuman to gujrat baju btave…. change thay……

Gopal patel
Gopal patel
05/08/2019 4:35 pm

Sir ..
8/11 dete ma ak khangi weathr news vara khuchh ma saro varshad thay am kahe chhe to ama amara Jodiya taluka na vistar ne ketlo faydo thay

Bhikhu
Bhikhu
05/08/2019 4:34 pm

Sir imd Ahmadabad agahi Avi Che 8 thi 10 varsadni

Nik Raichada
Nik Raichada
05/08/2019 4:24 pm

Sir Aa Vakhte Low Pressure Ma Porbandar No Varo Ave To J Saru Thase Baki Pani Che J Nai Demo Ma Ane Varsad Pan Bav Ocho Che.

Aje Pan Porbandar Ma Vadalchayu Vatavarn Che.

vikram maadam
vikram maadam
05/08/2019 4:09 pm

aa news hunt… ane t.v. varao ye chalu kri didhu … rajyma 24hr. ma atibhare varsad…. hji to sistem no janm thyo chhe…

Dheeraj karamata
Dheeraj karamata
Reply to  Ashok Patel
05/08/2019 4:43 pm

હા 370.

Rajbha
Rajbha
Reply to  Ashok Patel
05/08/2019 4:44 pm

Haha , right sir ji,

Bhikhu
Bhikhu
Reply to  Ashok Patel
05/08/2019 5:01 pm

Right sir bije have rahese 3 divas

vikram maadam
vikram maadam
Reply to  Ashok Patel
05/08/2019 7:56 pm

ha…ho ..sir…. aje to ..370…35A ma chhe dhyan bdha news varav nu … hhh

Dipak patel To:Rajkot
Dipak patel To:Rajkot
Reply to  Ashok Patel
05/08/2019 8:44 pm

News vara ne have 3- 4 divas tunka thay jase.

Shihora Vignesh
Shihora Vignesh
05/08/2019 4:05 pm

Sir,soda lemone kyare malse,,,,,eagrly waiting

Chavda Prashant
Chavda Prashant
05/08/2019 3:38 pm

Sir suarastr ma Hal varsad nthi ne vadad chaayu vatavaran chhe to ketlo divas vadad chaayu vatavaran rese ne varsad Nahi hoy pls sir ans aapjo

Sanjay rajput
Sanjay rajput
05/08/2019 3:22 pm

Sir windy (Edited) parmane sistam banaskata ma thi antri kare che tya varshad vadhu hoy ke avu na hoy

Thumar
Thumar
05/08/2019 2:58 pm

Chavandi, dadar aeva 50 gamda ma haju varsad nathi

manish virani
manish virani
Reply to  Ashok Patel
05/08/2019 5:54 pm

ના સર દાદર ચાવનડી એ બંને જામ કંડોરણા તાલુકા ના ગામડા છે.

Jadeja Mayursinh
Jadeja Mayursinh
Reply to  Ashok Patel
06/08/2019 12:25 am

Sir aa bhai khotu bole chhe aavu lage chhe….karan k dadar ane chavandi gam mara gam ni ekdum bajuma…..simada padosi gam chhe. Maru gam .toda.taluka.kalavad.bey gam 2 km dur chhe mara gam thi

Haresh Zampadiya
Haresh Zampadiya
05/08/2019 2:38 pm

Sir imd ae 8 tarikh thi saurshtra and kutch ne lili zandi aapi didhi tamari sign baki

Haresh Zampadiya
Haresh Zampadiya
Reply to  Haresh Zampadiya
05/08/2019 2:48 pm

700 hpa baholu circulation no faydo saurashtra ne malse sauthi vadhu right sir

Siraz Okhawala
Siraz Okhawala
Reply to  Ashok Patel
05/08/2019 2:57 pm

કચ્છ એક્સપ્રેસ જેવું લાગી રહ્યું છે અત્યારે તો …
બાકી સાહેબ ની નવી અપડેટ આવે તો વધુ પ્રકાશ પડી શકે…

Sanjay r
Sanjay r
Reply to  Ashok Patel
05/08/2019 3:29 pm

Sorry sir imd 30 % ashokbhai patel 70%.

jaydeep rajgor.mandvi kutch.
jaydeep rajgor.mandvi kutch.
05/08/2019 2:37 pm

sir aje gana divas pachi tadko nikdyo.

Chandu parmar
Chandu parmar
05/08/2019 2:21 pm

Sir …andaj pramane AA sistem thi kutch ne faydo thase…???

Devendrasinh
Devendrasinh
05/08/2019 2:12 pm

Sir 2 3 diwas thi cola jow chu aewu lage cheke amara khambhat vistarma 9 10 tarikhe saro raund aawse tamaru su kewu che.

Devashijogal charantungi lalpur
Devashijogal charantungi lalpur
05/08/2019 2:10 pm

Vantusky and gfs jota aevu lage chhe.
West saurashtra ma megho bhukaa kadhse tarikh 9″ 10″..
Badha leval ma bhej bov saro chhe

Vala Ajit(keshod. Muliyasa)
Vala Ajit(keshod. Muliyasa)
05/08/2019 2:07 pm

Happy independent day. Mitro aaje bharat sampurn AAZAD

D. K. Nandaniya
D. K. Nandaniya
05/08/2019 2:03 pm

Humidity etle su sir

Ranjit vanani
Ranjit vanani
05/08/2019 1:48 pm

નમસ્કાર સર…
આવતી 9 અને 10 તારીખે કોલા સારું બતાવે છે તો એ કેટલા % અંદાજ ગણી શકાય…?

Krishna puchhadiya
Krishna puchhadiya
05/08/2019 1:17 pm

Imd ni bapor ni update pramane bangala ni khadi MA low pressure Bani gayu and te haju vadhu majbut banshe avta 48 kalak ma

Vijay patel
Vijay patel
05/08/2019 1:15 pm

Sar saravrasad mate ketla taka bej hovo jarury

Krishna puchhadiya
Krishna puchhadiya
05/08/2019 12:55 pm

Low pressure area formed in Bay of Bengal and it would be more marked in next 48 hours

Ahir mahesh
Ahir mahesh
Reply to  Ashok Patel
05/08/2019 2:49 pm

Dvarka kyare avse varsad

Chandresh Dudhat
Chandresh Dudhat
05/08/2019 12:50 pm

Email sachu che

Rathod Ranjit Gadhada
Rathod Ranjit Gadhada
05/08/2019 12:30 pm

Sir amare to haju varsad nathi pan have 9 10 aaju baju varsad saro pade to ahi saurastr ma hoy ane daxin gujrat ma na hoy evu to kyarekj bane to tyani pristhiti bov kharab Thai jase evu bane to saurasr ma hoy ane daxin ma na hoy

Harpal sinj jadeja
Harpal sinj jadeja
05/08/2019 12:17 pm

Sir dwarkama kyare varsad avse

Ketan
Ketan
05/08/2019 12:15 pm

7,8,9 date, a large uac over Gujarat region? Good chance of rain?

Ashvin dholariya
Ashvin dholariya
05/08/2019 12:01 pm

Sir Amare jasdan ma Saro varsad kyare aavce (gam) jasapar ta.jasdan Dst.Rajkot.

Thummar shailesh (n.p.khijadiya)
Thummar shailesh (n.p.khijadiya)
05/08/2019 11:52 am

Sir.have det.9.10 ma Ketala taka samajvanu

Suman vagela
Suman vagela
05/08/2019 11:49 am

Thank you

રમેશભાઈ બુસા
રમેશભાઈ બુસા
05/08/2019 10:28 am

ખૂબ સરસ

Ashvin Dalsania Motimarad
Ashvin Dalsania Motimarad
05/08/2019 10:21 am

Sir chomasu Dhari hal kya che? Ane avta 3-4 divasma normal thavani sakyta che?

savdash Ambaliya
savdash Ambaliya
05/08/2019 10:04 am

dwarka mate saro varsad kyare thase
sir

masani faruk
masani faruk
05/08/2019 10:04 am

Hash surya narayan na darshan thaya ughad nikadyo Jambusar dist.bharuch

Jaskubhai khathi Darbar
Jaskubhai khathi Darbar
Reply to  masani faruk
05/08/2019 11:59 am

Muslim hova sata surya Narayan bolya thany se … tame

Paras Kotadiya
Paras Kotadiya
05/08/2019 9:45 am

Sir bangad ni khadima low ke uac bainu

Haresh Zampadiya
Haresh Zampadiya
Reply to  Paras Kotadiya
05/08/2019 10:53 am

Aaje kadas evening bulletin imd declared kare tevi sakyta se

Patel
Patel
05/08/2019 9:39 am

Email.sachu che sar

Ketan gadhavi
Ketan gadhavi
05/08/2019 9:38 am

700 hpa ma aje bhej saro che, to sar akha saurashtra ma asha rakhi sakay

Dilip Keshod
Dilip Keshod
05/08/2019 9:24 am

Cola week 1 positive…Can be it good news for saurashtra and kutch?Sir

Nilesh
Nilesh
05/08/2019 9:19 am

બનાસકાંઠા માં વરસાદ ક્યારે આવશે???

Dev ahir
Dev ahir
05/08/2019 8:53 am

Jsk sistam no trk friya rakhe che

hiren
hiren
05/08/2019 8:52 am

10 Aug ni cola image jovo

Chandresh Dudhat
Chandresh Dudhat
05/08/2019 8:34 am

Hal ma je varasad salu che the Kay sisatam lidhe che

Manish ratadiya.chital
Manish ratadiya.chital
05/08/2019 7:19 am

Good morning sir aavnari system aakha gujrat ne Saro labh malse evu lagi rahyu se

Haresh bhanderi
Haresh bhanderi
05/08/2019 7:01 am

Cola ma colour purano

Chandresh Dudhat
Chandresh Dudhat
05/08/2019 6:39 am

Crogratulations ser

Olakiyavipul
Olakiyavipul
05/08/2019 4:05 am

“Metro cola jovo cola” Good Night
Sweet Dream

Umang Prajapati
Umang Prajapati
05/08/2019 1:37 am

Vadodara ma varsad e viram lidho chhe

Rajbha
Rajbha
05/08/2019 12:58 am

Sir , system adharit varsad hoy etle low thya pachhi andaz avi sake pan etlu kahi saki ke saurashtra ne thodo ghano faydo thai sakse , hal ni tropical tidbits ni latest update mujab gfs gujarat na south bhag mathi ane ecmwf north gujarat baju thi enter thay evu batave , 9/10/11 tarikhe varsad batave etle 7 tarikhe paku ganay ke system kya vistar ne vadhu asar karse..Gai system ni jem 24/48 kalak pela sachu anuman avi sake..

mayur babariya
mayur babariya
05/08/2019 12:15 am

sir,keshod ma varsad na chance ketala chhe haju barabar thayo nathi

mukesh
mukesh
04/08/2019 11:33 pm

sir bhanvad ma haju 1 inch pan varsad nathi su lage se? have koi sanjogo khara?