સૌરાષ્ટ્ર, ગુજરાત અને કચ્છ ના છુટા છવાયા વિસ્તાર માં રવિવાર થી મંગળવાર માવઠાની શક્યતા – 12 એપ્રિલ 2019 ની અપડેટ

Chances Of Unseasonal Scattered Showers/Rain Over Pockets Of Saurashtra, Gujarat & Kutch 14th To 16th April 2019

145 Replies to “સૌરાષ્ટ્ર, ગુજરાત અને કચ્છ ના છુટા છવાયા વિસ્તાર માં રવિવાર થી મંગળવાર માવઠાની શક્યતા – 12 એપ્રિલ 2019 ની અપડેટ”

  1. વળી પાછું સકયમેતે બાફ્યુ કે અલનીનો ને હિસાબે માવઠું થયું હવે અલનીનો નડશે એ પાક્કું આજના અકિલા માંથી☺️

  2. Very well explained the monsoon of last ten years in division in tadays TOI
    application.

Comments are closed.