guest
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Soliya Hiteshbhai Nathabhai
Guest
Soliya Hiteshbhai Nathabhai
16/07/2019 5:12 pm

પાક શુકય છે અને ઢોર ઢાખર નો સારો પણ પૂરો થય ગયો છે તો વરસાદ ની રાહ જોવી છીએ …તમે આશા ના અજવાળા કરો…..સહેબ